Pharmapoint Logo

Jak se připravit na výběrové řízení

1. Co by nemělo chybět v životopisu

Životopis je základním nástrojem při předvýběru uchazečů. Mělo by z něj být především zřejmé, jakou má kandidát praxi, dovednosti a znalosti.

Pracovní zkušenosti neboli praxe by měla obsahovat informaci o době strávené u předchozích zaměstnavatelů, název zaměstnavatele, název pozice. Důležité je také v několika bodech vypsat hlavní náplň práce a zodpovědnosti na dané pozici, případně i dosažené výsledky.

Znalosti a dovednosti mohou být jak technického rázu, např. počítačová gramotnost, tak osobnostního charakteru , např. komunikativnost. Požadavek na znalosti a dovednosti je součástí každého inzerátu, proto doporučujeme vyzdvihnout v životopisu právě takové znalosti a dovednosti , které jsou pro danou pozici požadované (za předpokladu, že jimi kandidát disponuje).

Standardní součástí životopisu je také přehled dosaženého vzdělání a základní osobní údaje, včetně kontaktu i místa bydliště.

2. Jak se připravit na pohovor

Cílem osobního pohovoru je seznámení se s kandidátem a ověření informací uvedených v jeho životopisu. Na pohovor se dostavte v dostatečném předstihu. Vyhnete se nepříjemnému stresu z možného pozdního příchodu a zároveň prokážete respekt ke společnosti. Pohovoru se za společnost obvykle účastní vedoucí pracovník a personalista. Po vzájemném představení je uchazeč seznámen s dalším průběhem výběrového řízení. Poté je kandidát vyzván, aby seznámil zástupce společnosti se svojí praxí, dovednostmi, znalostmi a předpoklady pro výkon práce. Kandidát je dotazován na podrobnosti a vhodnými otázkami je ověřována jeho kompetentnost pro výkon dané pozice.

V druhé polovině rozhovoru představí vedoucí pracovník náplň práce na dané pozici. V této části má kandidát příležitost zeptat se na podrobnosti, které jej zajímají. Může se ptát na informace týkající se náplně práce, ale i na informace spojené s firmou, či firemní kulturou.

Běžnou součástí pohovoru, jsou také dotazy na možný termín nástupu a požadované mzdové ohodnocení.

Kandidátům doporučujeme zjistit si základní informace o společnosti, do které se hlásí, aby v případě dotazu byl schopen odpovědět, zda má představu o činnostech dané společnosti.

Pohovor vždy ukončuje zástupce společnosti. Není vhodné, aby pohovor ukončil kandidát sám.

Všem zájemcům o práci přejeme mnoho úspěchu při hledání nového pracovního uplatnění a těšíme se na setkání!

www.phoenix.cz
Copyright 2020 | Created by Webster, s.r.o. | Powered by LMC
To Top